UNIWERSYTET
IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU
DOM PRACY TWÓRCZEJ
62-404 CIĄŻEŃ, ul. Wolności 33
Tel. (63) 276-41-55,
(63) 276-41-24
e-mail: ciazen@amu.edu.pl
www.palace.amu.edu.pl
Kierownik: mgr Andrzej Bendziński
Ciążeń - Lokalizacja
Ciążeń
Dom Pracy Twórczej CIĄŻEŃ
Sale konferencyjne
Ciążeń sale
Pałac
3 sale, każda na 40-50 osób

Piwnica
sala na 30-40 osób

Mała salka obrad
na 12 osób

Sale wyposażone w sprzęt audiowizualny,
na terenie całego ośrodka
można korzystać z Internetu.
Ciążeń - sala 1
Ciążeń - sala 2
Dom Pracy Twórczej CIĄŻEŃ